KARBON EMİSYON TİCARETİ

Karbon emisyon ticareti; Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizması'ndan doğan ve yenilenebilir enerji santrallerinin yapmış olduğu sera gazı azaltımlarının ticarileştirilerek satışının yapıldığı sistemdir.

Karbon emisyon ticareti, Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizması’ndan doğan ve yenilenebilir enerji santrallerinin yapmış olduğu sera gazı azaltımlarının ticaretleştirilerek satışının yapıldığı sistemdir. Türkiye’nin protokoldeki konumu itibariyle gönüllü pazarda sosyal sorumluluk çerçevesinde işlem gören karbon kredileri, çeşitli standartlar altında geliştirilir. Bunlar arasında Gold Standart (GS), Voluntary Carbon Standarts (VCS), ve VER+ sayılabilir.

SerCarbon; hızla gelişen dünya karbon piyasalarında tamamı yerli yatırıma ait şirket yapısı, kaliteli uzman ve yönetici kadrosuyla yenilenebilir enerji kaynaklarına karbon kredi varlıklarının geliştirilmesi ve pazarlaması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.