KARBON KREDİSİ SATIŞI

Kyoto Protokolü esneklik mekanizmalarından doğan emisyon ticareti sistemi, katma değerini oluştururken sera gazı salımı gerçekleştiren kuruluşlar (enerji sektörü, kağıt endüstrisi, demir/çelik sanayi gibi) ile yenilenebilir enerji santrallerinden (rüzgar, hidro, biyogaz, biyokütle gibi) oluşur. Bu yapıda, kirleticiler her yıl yenilenen salım kotalarına sahiptir. Bu tahsisatlar ilgili sanayi kuruluşunun yapabileceği sera gazı salım miktarını temsil eder. Söz konusu kota aşıldığı takdirde kirletici taraf bir yenilenebilir enerji santralinin yapmış olduğu emisyon azaltım sertifikalarını (CERs) satın alarak Kyoto yaptırımlarına maruz kalmaz. Diğer taraftan yenilenebilir enerji yatırımcısı direkt bir nakit akışıyla desteklenerek fosil yakıtlı enerji santrallerine olan bağımlılık azaltılır.

Ülkemizin Protokol kapsamındaki taahhüt vermeyen yapısı sebebiyle yenilenebilir enerji santrallerimizin yapmış olduğu emisyon azaltım birimleri Gönüllü Karbon Pazarı adı verilen tezgah üstü piyasalarda (OTC) işlem görmektedir. Bu türev piyasa, şirketlerin, organizasyonların, hükümetlerin ya da gerçek kişilerin küresel ısınma ve iklim değişikliği hassasiyetleri çerçevesinde yapılan karbon kredisi alımlarından meydana gelir. Bu kurumsal sosyal sorumluluk alımları neticesinde yenilenebilir enerji sektörünün desteklenmesinin yanı sıra alıcı taraf iklim değişikliği endişelerine de vurgu yapmış olur.