* Geliştirilen karbon varlıklarının potansiyel alıcılara pazarlanması

* Alıcılara gereken bilgilerin hazırlanması

* Potansiyel alıcılar konusunda müşteriye gereken tavsiyelerde bulunulması

* Seçilen alıcı ile müşteri arasında yapılacak olan Verpa (Emisyon salım azaltım satış anlaşması)