* Karbon varlıklarının Gold Standart altında geliştirilmesi durumunda ilk paydaş toplantısına destek vermek

* Baseline ve sürdürülebilir kalkınma çalışmalarının gerçekleştirilmesi

* İzleme planı (Monitaring Plan) hazırlanması

* Proje tasarım dosyası (PDD) hazırlanması

* Akredite olmuş üçüncü kuruluşlarla (DOE) onay ve doğrulama sürecinin gerçekleştirilmesi için gereken müzakerelerin müşteri adına yapılması