* Karbon finansmanı ve risk analizi

* Seçilecek karbon standardı doğrultusunda uygunluk testi konusunda müşteriye danışmanlık verilmesi

* Emisyon azaltımı miktarının hesaplanması